Furuviksringen 4, Halmstad

}

Mån-Fre, 7.30 – 16.30

Halmstad kylteknik

Fjärrkyla

Många kommunala energiföretag har valt att satsa på fjärrkyla. Vi har varit leverantör till Halmstad Energi & Miljö sedan starten av denna utbyggnad. Mycket tack vare att vi har bred kompetens inom traditionell kyla, ammoniak och ABS-kyla.

Fjärrkyla använder man för att kyla ned och göra det svalt i butiker, kontor, sjukhus och andra platser där många människor vistas. Fjärrkyla används även ofta inom industri och i serverhallar och fungerar på så sätt att nedkylt vatten cirkulerar i ett ledningsnät till din fastighet. Det finns dock olika sätt att producera fjärrkyla på.

Fördelar med fjärrkyla

Det finns många fördelar med fjärrkyla, och det är ett bättre val ur ett miljöperspektiv. Fjärrkyla bidrar bland annat till minskad energianvändning, det har en mindre klimatpåverkan och bidrar till mindre buller. Vidare är fjärrkyla även flexibelt då det går att anpassa utefter behov, det ger ett behagligt inomhusklimat utan krångel och du får en tyst och snygg miljö då du slipper ha kylmaskiner och kondensfläktar som tar upp utrymme och låter mycket. En ytterligare fördel med fjärrkyla är att det är ett förnybart alternativ.

Kontakta oss för hjälp med fjärrkyla

Kontakta oss på Halmstad Kylteknik för hjälp med fjärrkyla. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom området. För oss är våra kunder vår största prioritet och vi gör alltid vårt yttersta för att möta förväntningar. Vi är verksamma i Halmstad, Falkenberg, Varberg, Laholm, Båstad, Ljungby och Ängelholm men utgår ifrån Halmstad. Hör av dig redan idag för snabb hjälp!

Vi backar aldrig.
Inga kyluppdrag är för stora

Vi levererar kompletta lösningar för industriella kylbehov. Det kan vara kylning för processindustrin, ställverk eller isbanor. Det ökade kravet på energieffektivitet och minskad miljöpåverkan gör att vi givetvis erbjuder kyllösningar med naturliga köldmedel som koldioxid och ammoniak

Olika typer av fjärrkyla

Frikyla

Det vanligaste sättet att producera fjärrkyla på är genom frikyla, vilket innebär att kylan hämtas från till exempel en sjö. Vattnet pumpas då upp från sjön till anläggningar där kylan från sjövattnet förs över till det vatten som finns i ledningsnätet. Därefter pumpas det nedkylda vattnet i separata rör som är placerade under marken och sedan leds det till kontor, sjukhus, butiker, industrier och andra ställen som behöver fjärrkyla och som har en värmeväxlare. Värmeväxlaren överför sedan kylan som finns i vattnet till fastighetens slutna kylsystem. När vattnet börjar värmas upp och man inte längre har tillräckligt kallt vatten leds det tillbaka anläggningarna för att kylas ned igen för att sedan pumpas ut återigen.

 

Absorptionskyla

Man kan även skapa kyla av fjärrvärme, också kallat värmedriven kyla. Absorptionskyla är ett exempel på detta och är en teknik där fjärrvärmenätets värme utnyttjas för att driva kylmaskinen som producerar fjärrkylan. Det vatten som finns i kylmaskinen utsätts för ett starkt undertryck vilket gör att det börjar koka och sedan förångas. Detta sker vid en så låg temperatur som 3 grader. Detta 3-gradiga vatten kyler sedan det vatten som används i fjärrkylenätet.

 

Sorptiv kyla

Det finns även en teknik som innebär att luft torkas genom att man använder sig av fjärrvärme, denna teknik kallas sorptiv kyla. Man kyler sedan ner den torra luften på ett enkelt och effektivt sätt. Med denna teknik drivs en hel kylanläggning av fjärrvärme istället för med el. Nackdelen med denna metod är att den kräver en del utrymme, men man behöver dock inte använda sig av kompressorer och köldmedier som är miljöfarliga och som vanligtvis finns i eldrivna kylaggregat.

Behöver du expertishjälp?

 

Våra 30+ medarbetare står redo att hjälpa dig oavsett vilka kyliga problem du eller ditt företag står inför.

Ring oss måndag - fredag på 035 - 16 15 80 eller fyll i formuläret nedan så ringer vi upp så snart vi kan!

  Vill du bli en av oss?

  Vill du bli en av oss? Vi letar hela tiden efter duktiga medarbetare!
  Hör av dig till oss med ditt CV.

  Kontakta oss

  Aktiebolaget Halmstad Kylteknik
  Furuviksringen 4
  302 44 Halmstad
  Vägbeskrivning

  Ring till oss
  035-16 15 80

  Halmstad Kylteknik

  Halmstad Kylteknik

  Vi har vår bas i Halmstad och vi arbeter med kunder över hela Halland och andra län.