Fjärrkyla

Många kommunala energiföretag har valt att satsa på Fjärrkyla. Vi har varit leverantör till Halmstad Energi & Miljö sedan starten av denna utbyggnad. En bidragande orsak är att vi har bred kompetens inom traditionell kyla, ammoniak och ABS-kyla..