Livsmedelskyla

Livsmedelskyla är ett brett område som omfattas av höga miljökrav. Våra kunder finns representerade inom en mängd olika branscher som producerande livsmedelsföretag, grossister, hotell, storkök och skolor. Inom livsmedelsindustrin krävs det ofta unika tekniska kyllösningar kombinerat med önskemål om energiåtervinning. Kundbehovet kan exempelvis vara kylning av grönsaker utan att de tappar vikt/fukt. Exempel på detta är långtidslagring potatis eller infrysning av en vara på en förutbestämd tid.