Värmeåtervinning

Värmeåtervinning bland företag har ökat lavinartat de senaste åren. Kylprocessen ger värme som en spillvara som kan återvinnas genom vatten eller luftburet. Sänkta energikostnader ihop med våra finansieringslösningar gör att investeringskostnaden snart är betald!