Halmstad Arena

Enda huset i Sverige som har alla typer av kyllösningar? ABS AC – Ammoniak- storkök- Chiller – ABS lågtemp.